Sekretesspolicy
Åldersgräns

Du som deltar i undersökningen måste vara över 18 år och besökt en vårdgivare inom svensk sjukvård.

Vi samlar in uppgifter

Vi samlar inte in uppgifter som kan kopplas till en privatperson. Anonyma svarsuppgifter används för att redovisa resultatet av undersökningen.

Hantering av bilder

Om undersökningsdeltagaren väljer att ta ett foto på en privatperson får detta foto bara föreställa undersökningsdeltagaren. Fotot får inte föreställa någon person som är under 18 år gammal.

Varför samlar vi in uppgifterna

Vi samlar in uppgifter för att få statistik om hur undersökningsdeltagaren upplever sin kontakt med vården. Syftet med undersökningen är att visa politiker och beslutsfattare resultatet med målsättning att driva opinion för att förbättra människors kontakt med vården.

Vilka uppgifter vi samlar in

Vi samlar inte in uppgifter som kan kopplas till en privatperson. Bilder uppladdade eller tagna av undersökningsdeltagare raderas automatiskt efter 1 timme från att dom har blivit uppladdade till servern.

Hur länge sparas mina uppgifter

Anonyma svarsresultat sparas tills undersökningsansvarig anser att dessa inte är aktuella.
Bilder som laddats upp eller tagits vid undersökningen raderas efter 1 timme.

Sparande av personuppgifter

Inga uppgifter kopplade till privatpersoner kommer sparas.

Möjligheten att ladda upp ett eget foto görs för att deltagaren ska kunna dela sitt eget foto på sociala medier efter att undersökningen har genomförts.

Bilder som tas i samband med undersökningen sparas på en server i Sverige under 1 timme och raderas sedan automatiskt.

Publicering av personuppgifter

Inga uppgifter kopplade till en privatperson kommer att publiceras av undersöksansvarig. Dock kommer anonyma svarsresultat att redovisas i form av undersökningsstatistik.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för undersökningen och personuppgifterna som lämnas i samband med denna är Riksförbundet HjärtLung.

Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på epostadress nedan.

Vidareförsäljning av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas i samband med undersökningen kommer inte att säljas vidare till 3:e part av undersökningsansvarig.

Undersöksansvarig

Riksförbundet HjärtLung

Hornsgatan 172, 5tr
117 28 Stockholm

Epost: info@hjart-lung.se

VÄLKOMMEN TILL TESTET

SEDD I VÅRDEN

Hur var det sist du hade kontakt med vården? Kände du dig sedd, blev du lyssnad på? Gör testet och se om du är sedd i vården.

GÖR TESTET
Kön
Man
Kvinna
Annat
Vänligen välj ett alternativ
Ålder
18-25
26-45
46-65
66+
Vänligen välj ett alternativ
Senaste vårdbesök?
Vänligen välj ett alternativ
sekretesspolicyn.
Vänligen godkänn sekretesspolicyn
Nästa
TA ETT FOTO
Ta ett foto på dig själv med kameran på din dator.
LADDA UPP FOTO
Ladda upp eller ta en bild på dig själv med kameran i din smart phone.
VÄLJ EN AVATAR
Om du inte vill använda ett foto på dig själv kan du välja en av våra avatarer.
STARTA
Tillbaka
Välj
Väljer
Tänk på senaste gången du hade kontakt med vården när du svarar! 1. Träffade du någon i vården som du träffat förut?
Ja
Nej
2. Vet vårdgivaren vad som är viktigt för dig i ditt liv? Med vårdgivaren menar vi sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och annan vårdpersonal.
Ja
Nej
3. Berättade du om sådant du redan berättat förut – om dig själv eller din hälsa?
Ja
Nej
4. Kände du att du fick vara med och bestämma om din behandling?
Ja
Nej
5. Pratade ni om vad du kan behöva förändra i ditt liv, med tanke på det du sökt vård för?
Ja
Nej
6. Pratade ni om vad du kan göra själv om du på nytt får symtom på din sjukdom?
Ja
Nej
7. Vet vårdgivaren något om dina närstående och hur de kan stötta dig?Med dina närstående menar vi till exempel partner, föräldrar, barn, syskon eller vänner som kan vara ett stöd under din sjukdomstid.
Ja
Nej
8. Fick du berätta vad du tycker om att göra dagligen som får dig att må bra?
Ja
Nej
9. Upprättade ni tillsammans en personlig hälsoplan?
Ja
Nej
10. Går du idag på en regelbunden behandling för långvarig eller kronisk sjukdom?
Ja
Nej
Visa att du inte är en robot. Klicka i kryssrutan och svara på eventuella frågor.
Visa att du inte är en robot
Skicka
Laddar
DU ÄR 0% SEDD I VÅRDEN

Det borde vara 100 procent. Alla bör få känna sig sedda i vården. Dela med dina vänner så kan vi påverka politikerna.

SÅ HÄR SER DET UT NÄR DU DELAR!
Tillbaka
OM TESTET

Ladda upp en bild eller välj en avatar och svara på tio frågor. Ditt resultat ger en indikation på om du är sedd i vården.

Testet har skapats av Riksförbundet HjärtLung för att ge dig en känsla av hur sedd du känner dig i vården. Vi har utgått från personcentrerad vård som är ett sätt att jobba så att alla känner sig sedda varje gång de har kontakt med vården.

Så här ser vi på Personcentrerad vård:
Partnerskap – Patienten är expert på sin egen upplevelse

Patientberättelse – Lyssna på patientens egen berättelse

Personlig hälsoplan – Patientens mål och berättelse finns i ett levande dokument

Läs mer på seddivarden.se

 
BLI MEDLEM I RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG!

Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer med 37 000 medlemmar över hela landet. Vi arbetar för att ge personer med hjärt- och lungsjukdom ett så bra liv som möjligt. Bidra till vårt arbete.

BLI MEDLEM